Cercador RAI (Registre Ambiental d'Instal·lacions)

La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, en el seu art. 7 estableix la inscripció, gestió i manteniment del Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.Província Municipi

Empresa Annex


Epígraf

AJUDA:

El cercador RICV permet visualitzar les dades ambientals continguts en les autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals concedides:
  1. Nom de la instal·lació
  2. Autoritzacions ambientals integrades
  3. Tipus d'annex I i / o II
  4. Província, municipi i / o epígraf
Versió: 01.03.05 Data: 05/05/2020